Menu

Tuyển dụng thuyền viên

TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HÀNG

TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HÀNG

Địa điểm: Toàn quốc
    1.650$ đến 12.600$
TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HOÁ CHẤT 20000 DWT

TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HOÁ CHẤT 20000 DWT

Địa điểm: Toàn quốc
    42 triệu đến 97 triệu
TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HÀNG 7000 DWT

TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HÀNG 7000 DWT

Địa điểm: Toàn quốc
    25 triệu đến 28 triệu
TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HÀNG CHỦ VIỆT NAM

TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH CHO TÀU HÀNG CHỦ VIỆT NAM

Địa điểm: Toàn quốc
    Từ 22-42 triệu
TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH

TUYỂN NHIỀU CHỨC DANH

Địa điểm: Toàn quốc
    từ 1350-2900$